Woonzorg Unie Veluwe heeft in totaal zes woonzorgcentra in de regio Noordveluwe voor zowel dagverzorging als thuiszorg. Voor deze organisatie fotografeerde ik de afgelopen periode een nieuw project op het gebied van thuiszorg: Zorg op Afstand. Dit is een project dat als doel heeft om oudere (vaak alleenstaande) mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Hiervoor wordt bij hen thuis een beeldscherm geplaatst dat als ’touchscreen’ fungeert, waarmee 24 uur per dag contact opgenomen kan worden met de zorgcentrale. Ook de centrale neemt dagelijks op afgesproken tijdstippen contact op met de persoon in kwestie. Voor noodsituaties kan ook nog op een noodknop gedrukt worden, die de cliënt om de hals draagt. Een nieuw systeem waarover zowel de cliënten zelf als de mantelzorgers en de medewerkers van WZU Veluwe -terecht- erg enthousiast zijn! Ik fotografeerde clienten, mantelzorgers en medewerkers - deze foto’s zijn geplaatst bij interviews met betreffende personen. Een mooie opdracht om bij betrokken te zijn en het eindresultaat, een brochure over deze vorm van hulpverlening, is inmiddels verkrijgbaar.

Pin It on Pinterest

Share This