Een uitgebreid en ambitieus aanbod voor de eerste helft van 2015: voor alle cursussen en workshops is (of komt) er een infobrief. Belangstelling? Laat het even weten!

NIEUW: Voor (bijna) alle cursussen geldt dat er vanaf 2015 gewerkt gaat worden met een strippenkaart!

Basiscursus: twee opties, waarvan het er eentje gaat worden. Of de maandagavonden 2 feb, 16 feb, 2 mrt. 16 mrt en 30 mrt. of de dinsdagavonden 3 feb, 17 feb, 3 mrt, 17 mrt en 31 mrt.

In deze basiscursus uitgebreid aandacht voor het leren kennen van je (spiegelreflex)camera, maar ook veel aandacht voor het bespreken van foto’s. Techniek en inhoud gaan hierbij hand in hand!

Vervolgcursus: donderdagavonden 12 maart, 2 april en 23 april. Een verkorte cursus waarin elementen uit de Basiscursus worden herhaald en verdiept. Ook aandacht voor de verschillen tussen het werken in RAW en JPG. Ideaal voor een ieder die weer even intensief met de camera en camerakennis bezig wil zijn. Tevens vormt de Vervolgcursus een mooi opstapje naar de Fotogroep.

Workshop Lightroom: woensdag 11 en/of vrijdag 13 februari. Een introductie-workshop om te leren werken met het softwarepakket dat door talloze professionals en vrijetijdsfotografen wordt gebruikt: Adobe Lightroom. Na deze dag begrijp je het programma en kun je er zelfstandig mee aan de slag. Voor een ieder die met dit programma wil gaan werken of er al mee probeert te werken, maar er nog geen grip op krijgt!

Workshop Portret: Portret basis: donderdagavond 29 januari. Portret Vervolg: donderdagavond 19 maart. Portret Verdieping: donderdagavond 14 mei.

Drie avonden waarin studio-fotografie centraal staat. In de eerste avond staan de basisbeginselen centraal van het werken met licht in de studio. Deze beginselen worden in de tweede avond herhaalt en verder uitgewerkt: meer en andere lichtopstellingen komen aan de orde. Tijdens de 3e avond (Verdieping) komen de ‘specials’ aan bod qua verllchting. Drie avonden waarin vooral praktisch en inhoudelijk gewerkt wordt en je zelf ook met een model aan de slag kunt. De avonden kennen een logische opbouw, maar zijn ook afzonderlijk te volgen. Maximale groepsgrootte is 6 personen.

Portfolio-avond: donderdagavond 21 mei. Een avond die in het teken staat van het opzetten van een portfolio of bespreken van bestaande portfolio’s. Aan de orde komen o.a. waarom en voor wie zet je een portfolio op, hoe geef je dit vorm en vooral ook welke foto’s komen er wel en niet in je portfolio terecht. Deze avond is bestemd voor zowel Fotogroepers als niet-Fotogroepers, voor iedereen die dus verder wil komen met het opzetten van een portfolio!

LOCATIE-DAG: zaterdag 11 of 18 april. Een gouwe ouwe weer van stal gehaald. Een dag lang met elkaar fotograferen op locatie. De dag begint in de studio met een voorbereiding op de dag, vervolgens naar de betreffende locatie om te fotograferen (bijv. een stad of een natuurgebied) en weer gezamenlijk afsluiten in de studio om terug te blikken en de eerste indrukken en foto’s te bespreken. Meer info hierover in de volgende nieuwsbrief.

Workshop Esthetisch Naakt: voor kleine groepen en/of fotoclubs. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. Van demo tot zelf fotograferen / met eigen model of model door mij geregeld / één avond of meerdere avonden. Neem contact op voor meer info!

DE FOTOGROEP: Mocht je hiervoor belangstelling hebben, laat dat dan even weten. Ik kan je dan infomeren over evt. volgende instapmomenten.

Workshop VISAGIE + fotoshoot: Een workshop visagie o.l.v. een deskundige en enthousiaste visagiste met aansluitend een  fotoshoot (individueel en/of groepsfoto’s). Een avondje uit waarin gezelligheid, een workshop visagie en een fotoshoot worden gecombineerd met een hapje en een drankje. Heel geschikt voor vriendinnen, collega’s, sportteams, vrijgezellenavond enz.  Geschikt voor groepen tot 10 personen.

Pin It on Pinterest

Share This